De Kristal

 Wat is helderhorendheid?

 

Helderhoren is het horen van geluid dat niet hoorbaar is voor de normale mens.

Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt.

Het zijn geen hogere of lagere tonen, maar ander soortige tonen.

Iemand die helderhorend is kan dit opvangen.

Het lijkt soms wel alsof het wordt ingefluisterd.

Het hoeft niet altijd in de oren te zijn. Het komt ook voor dat het in jezelf gehoord wordt.

Welke mogelijkheden zijn er? 

 

Doorkrijgen door middel van entiteiten 

Innerlijk horen 

Geluidsexpressie

Doorkrijgen door middel van entiteiten 
Rond (bijna) iedereen bevinden zich meerdere entiteiten.

Deze helpen de persoon in kwestie en kunnen hem raad geven wanneer de persoon het kan horen.

In deze wereld bevinden zich niet alleen welwillende entiteiten, ook kwaadwillende entiteiten bestaan er en die kunnen het verkeerde met je voor hebben en het verkeerde adviseren.

Het is dus belangrijk om heel erg dicht bij jezelf te blijven en te evalueren wat er geadviseerd wordt. Wanneer een persoon ervaring heeft met het horen van geesten kan die een onderscheid maken tussen de kwaadwillende en goedwillende entiteiten.

 

Innerlijk horen .....uit je diepste binnenste
Andere mensen horen niet buiten de persoon, maar luisteren in zichzelf.

Het verschil met helderwetendheid is in deze de bron van waar het vandaan komt.

Bij helderwetendheid krijgt de persoon de informatie binnen vanuit een kosmische bron, terwijl het hier uit een innerlijke bron komt.

De persoon gaat in zichzelf, bij het eigen innerlijke te rade hoe iets zit. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de persoon zijn of haar eigen innerlijke vrij kan laten spreken zonder beïnvloedingen van de wil en het ego dat de persoon kan hebben.

 

Geluidsexpressie 

Hierbij hoort de persoon de stem van iemand anders en kan uit deze stem dingen herleiden.

Wanneer iemand praat stopt de persoon er onbewust een heleboel emoties en energieën van zichzelf in. Wanneer de persoon bijvoorbeeld verbeelding heeft wordt dit ook meegegeven in de stem van die persoon.

Door de stem draagt de persoon zijn verbeelding dan uit.

Dit is het geval bij ieder gevoel en iedere karaktertrek.

Ook wanneer de persoon liegt kan de andere persoon dit horen in de stem. De energie van het liegen wordt meegedragen in de stem en opgevangen in het oor.

Deze energie vertaalt zich dan in het weten dat de andere persoon liegt. Met het luisteren naar de expressie (uiting) in het geluid, kan er meer uit de stem gehaald worden.

Je hoort een stem en aan de hand van die stem kun je beschrijven hoe de persoon in elkaar zit.

Top