De Kristal

 

 

 

Geesten zijn entiteiten (energieën) van een overleden persoon die niet door kunnen naar het hiernamaals en tegengehouden worden door iets wat niet af is, doordat ze hun dierbare plek niet kunnen verlaten, doordat ze niet willen of nog menig andere redenen.

 

Ze blijven meestal rondzwerven rond geliefden, dierbare plekken, of de plaats waar ze vermoord zijn.
Daar kunnen ze rustig rondzwerven zonder dat ze door hebben dat ze een geest zijn, ze kunnen wanhopig zijn om verder te gaan waardoor ze onze aandacht proberen te trekken.
Bijvoorbeeld bewegende dingen, een plotselinge wind, vreselijke kou, klopgeluiden, zuchten, jammeren, dingen laten vallen en nog veel meer.
De kou onstaat volgens wetenschappers doordat een geest de (warmte) energie nodig heeft om te verschijnen, daarom ontrekt hij deze warmte en ontstaat er een kou.


Positieve entiteiten.

Positieve entiteiten, zij die zich in het Licht bevinden, willen hun kennis en positieve energie graag met ons delen, opdat wij het weer delen met anderen. Het is een rijkdom die rente op rente geeft: zoveel temeer je ervan deelt, zoveel te rijker je wordt.
Daarom komen ze ook heel graag naar de mensen op aarde om hen te vertellen hoe het aan Gene Zijde is.
Maar zij vertellen ons ook dat wij hier zo veel verkeerde dingen leren, net als zij vroeger.
Om ons voor veel narigheid te behoeden komen zij het ons uitleggen, en kunnen zij ons een begeleiding geven in het leren van onze lessen.
Deze Gidsen communiceren met ons rechtstreeks via al onze zintuigen, via dromen of meditaties, of via ons innerlijk weten.


Negatieve entiteiten.

Negatieve entiteiten, zij die zich in het Duister bevinden hebben maar èèn doel en dat is zoveel mogelijk mensen bij het Licht vandaan houden.
Dit doen zij door de mens op een negatieve manier te beïnvloeden via een verbinding (een anker) die zij aanbrengen in de energetische lichamen.
Niet alleen de mensen worden belaagd, ook aan Gene Zijde worden de Lichtwezens soms aangevallen.
Het gebied tussen het Licht en het Duister (de schemerzone) is het
strijdtoneel.
Negatieve entiteiten zijn er in drie categorieën.

 

 


De verdwaalden (categorie 1)

In de schemerzone zitten veel ongelukkige zielen die nog steeds niet weten hoe alles werkelijk in elkaar zit.
Zij zijn erg verward, teleurgesteld of zelfs boos.
Zij willen heel graag naar het Licht maar weten niet hoe ze daar moeten komen, zij zijn de weg kwijt.
Heel vaak zijn ze verankerd aan de plaats waar hun ziel het lichaam heeft verlaten.
Zij zullen ieder mens die bij hen in de buurt komt aanklampen om hulp te
vragen.
Helaas wordt hun hulpkreet door velen van ons niet gehoord, al laten zij wel door hun aanraking een kenmerk (anker 1) achter in onze energetisch/etherisch lichaam.
Dit kenmerk is een permanente verbinding tussen de entiteit en de drager van dit anker.
De energetische "wond" die zo'n anker veroorzaakt kan tot gevolg hebben dat wij energie "bloeden", wat b.v. merkbaar is door:
vermoeidheid; een slechte nachtrust; en/of vreemde dromen.


Ambassadeurs (categorie 2)

In de duistere gebieden van de schemerzone bevinden zich ook de zielen die het eigenlijk wel fijn vinden om daar te zijn.
Zij kunnen zich daar prima manifesteren, en willen zoveel mogelijk mensen voorzien van hun (anker 2) kenmerk.
Door dit te doen kunnen zij zich verzekeren van veel bewegingsvrijheid, kunnen zij hun slachtoffers manipuleren, en stelen zij energie van hen.
Zij parasiteren op mensen en willen hen zo ver mogelijk weghouden van het Licht.
Zij willen zelf (nog) niet naar het Licht toe, en zijn zeer ontstemd, egoïstisch en negatief.
Zij wijzen hulp af om tot het Licht te komen, zij willen (nog) niets leren.
Als je een anker 2 met je meedraagt kan je dit merken door bijvoorbeeld:
een constante vermoeidheid;
verstoorde nachtrust;
negatieve dromen;
pijnlijke plekken op het lichaam;
wisselende stemmingen en gedrag;
negatieve gedachten en daden;
zelfs stemmen in je hoofd die aansporen tot negatieve acties.

Bij mensen die een aanhechting hebben van de 2e categorie zijn sommige van de entiteiten hun vijanden geweest in vorige levens.
Haat heeft namelijk een bijna net zo sterke verbinding dan liefde, en deze mensen hebben in het verleden veel mensen gevonden om te haten.
Veel mensen houden zich op met haat naar andere mensen, en dus ook naar zichzelf toe.
Zij zijn dan het slachtoffer van hun eigen haat.
Door onvoorwaardelijk voor Liefde te kiezen kunnen zij hun vijanden en zichzelf vergeven, in plaats van de schuld te geven aan iemand anders en een slachtoffer te zijn.
Vergeef je vijand, en heb je vijand lief.

Als je jezelf leert vergeven en je vijanden, Ja, zelfs je ergste vijand leert lief te hebben, kunnen sommige entiteiten uit zichzelf weggaan.
Uiteraard is het wel belangrijk om ook de verankeringen die losgelaten entiteiten achterlaten te verwijderen,zodat ook deze vrijgekomen ruimte kan worden gevuld met Licht en Liefde.
Hierdoor kun je nog meer liefde en mededogen geven aan je naasten.
Je grootste bescherming is Liefde.
Het is het bewust worden van het feit, dat we veelal slachtoffers zijn van onze eigen houdingen en het haten van onze vijanden.
Een persoon die zijn vijanden lief heeft, leeft zonder angst en zonder opoffering.
Helaas vinden veel mensen het makkelijker om donkere krachten de schuld te geven van hun intense emoties, dan toe te geven dat ze hun eigen karma hebben gecreeërd.
Ze zijn in eerste instantie geen slachtoffer van donkere krachten, maar
creëren daar dan wel een

voedingsbodem voor.

Demonen (categorie 3)

In het Duister bevinden zich de vertegenwoordigers van het pure kwaad, de handlangers van Satan.
Deze demonen hebben als doel: het zaaien van angst en verwarring onder de mensen; en het bestrijden van het positieve werk van de Lichtwezens.
Iedereen die is voorzien van hun (anker 3) kenmerk wordt op een dusdanige wijze weggehouden van het Licht waardoor het heel moeilijk is om contact te houden met hun Goddelijke Kern.
Demonen zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en hebben geen incarnaties meegemaakt.
Dit stelt hen in staat om iedere gewenste vorm aan te nemen die zij willen, en geen enkele "belemmerende herinnering"te hebben aan het mens-zijn.
Van een Goddelijke Kern is bij hen zelfs de kleinste vonk nauwelijks aanwezig. Destructie is hun enige doel!
De aanwezigheid van een anker 3 is zeer waarneembaar, bijvoorbeeld door:
zware chronische vermoeidheid;
zeer slechte nachtrust;
heftige negatieve dromen
hevige wisselende stemmingen in gedrags- en/of gedachtepatroon;
beangstigende gedachten van een destructief of suïcidaal karakter;
commanderende stemmen;
en het niet of zeer moeilijk kunnen uitvoeren van activiteiten of plannen.
Dit zijn slechts een aantal indicaties die erop kunnen duiden dat iemand een anker 3 aanhechting in zijn/haar systeem heeft.

BRON VAN DE LICHT CIRCEL

 

 

 


 

 


Top