De Kristal

 Kan dat, stemmen in het hoofd?

 
Het antwoord is vrij eenvoudig; JA! Maar, zal je dan zeggen, hoe kan dat en wat gebeurt er dan?
Ik denk dat het eerst belangrijk is te weten wat die stemmen zijn.
Veel ouders, die bijvoorbeeld een kind hebben met stemmen in het hoofd, denken dat het de fantasie van het kind zelf is.
Zij denken dat het kind hoort, wat het zelf graag wilt horen.
Dat is een erg groot misverstand.
Het zijn wel degelijk entiteiten.
U vertaalt dat misschien liever in: Geesten of spoken of stemmen in het hoofd.
 

 
Wat zijn dan die Geesten?
 
Als mensen sterven, dan wordt de Geest van het lichaam gescheiden.
Het lichaam is namelijk niets meer dan een woonhuis voor de Geest, zoals u en ik die in ons hebben.
In dit aardse leven heeft een mens, dus ook de Geest, een eigen vrije wil waar men mee beslist wat hij of zij wil doen.
Zelfs een klein kind heeft een volwassen Geest en dus een eigen wil.
Aangezien de Geest bij het sterven niet vergaat maar doorleeft, zal het je  duidelijk zijn dat ook die vrije wil blijft bestaan.
Die vrije wil is immers geen onderdeel van het lichaam, maar behoort bij de Geest.
Om allerlei redenen kan de Geest, (wij spreken liever van een  entiteit)  beslissen dat na het verlaten van het lichaam, hij de weg naar het licht kiest of rond blijft dwalen.
 

 
Wat is de reden van het ronddwalen?
 
Dat kan allerlei oorzaken hebben. 
 
De entiteit is heel erg boos,verdrietig, arrgessief enz. of heeft hier nog iets af te maken.
Er zijn er maar een paar die 'de weg kwijt zijn'.
De meeste entiteiten hadden toch wel een sterke binding aan het aardse leven.
Vaak zien we de verslaving aan alcohol, drugs, geld, seks en andere aardse dingen.
Ook gebeurt het vaak dat er jongeren zijn die zich als entiteit hebben aangekleefd bij een kind of een andere jongere.
Zij hebben vaak in zelfdoding een uitvlucht gezocht voor de problemen waarin zij eens zaten.
 

Zo kan een entiteit het kind waar hij of zij aankleeft, de opdracht geven om vader en moeder te slaan,uit te schelden, te schoppen, hele grote monden te geven, te haten of te negeren.

Op de vraag waarom zij die opdracht geven, hoor ik vaak: "tijdens mijn leven ben ik door mijn vader of moeder niet begrepen" of "ik ben mishandeld en misbruik ik probeer nu wraak te nemen".

 

Zo zien we dat de verslaving aan de eerder genoemde middelen en de haat tegen personen, zo groot kan zijn dat zij liever kiezen voor een verblijf op aarde via een ander mens, dan de weg in te slaan naar opvang en verzorging aan de andere kant.
 
 
Hoe herkent u dat een mens een entiteit bij zich kan hebben?
In de eerste plaats als de persoon zegt stemmen te horen.
Zeg niet: "Dat kan niet!".
Besteed er de nodige aandacht aan.
De persoon voelt zich dan tenminste begrepen en zal met wat hij hoort naar u toe blijven komen.
U kunt ingrijpen als u denkt: "Het wordt mij nu te erg...".
In de tweede plaats moet u alert zijn als het gedrag van een persoon, van het ene op het andere moment zomaar verandert, bijvoorbeeld van heel lief in agressief, of het doen van bijvoorbeeld gevaarlijke spelletjes of zelfs stelen.
In veel gevallen, waarin ik een kind behandelde, hoorde ik van de ouders dat ook de gezichtsuitdrukking veranderde.
Ogen draaide weg en het kind was onbereikbaar.
 
 
Mocht u dit bekend voor komen mail me dan.
 

 


Top