De Kristal

 De Aura is het energieveld om de mens. 

Het is een soort lichtend lichaam dat het fysieke lichaam omgeeft en bij iedereen zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. 
De aura is opgebouwd uit zeven verschillende lagen, ook wel energielichamen genoemd. 
Deze opeenvolgende niveaus zijn van elkaar doordrongen. 
Elk volgend lichaam is samengesteld uit hogere vibraties van energie dan het niveau dat het omgeeft en doordringt. 
Opvallend is dat het eerste, derde, vijfde en zevende niveau een bepaalde structuur heeft, terwijl de tweede, vierde en zes meer uit vloeistofachtige substanties bestaat. 
 
Het bijzondere aan de aura is dat in deze energielaag alles van een persoon is terug te ‘vinden’: zijn gezondheid, gevoelens, overtuigingen, gedachten, geloofsysteem en ervaringen. Hoe meer je je gaat interesseren voor de menselijke aura, hoe meer je je realiseert dat alles bestaat uit energie. 

 

 
 
De zeven verschillende lichamen van de aura zijn: 

Het etherisch lichaam (eerste laag): 
Dit lichaam is opgebouwd uit fijne energielijnen en heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam, inclusief alle organen. De kleur van dit lichaam varieert van lichtblauw tot grijs. De etherische structuur van dit lichaam is de matrix voor de groeiwijze van de cellen van het fysieke lichaam. Je kan de pulsaties van dit energielichaam zien als je bij gedempt lichaam met een donkere achtergrond naar iemands aura kijkt. 
 
 
Als iemand fysiek ziek wordt, dan is dit allereerst in de aura waar te nemen; de aura wordt eerst aangetast. Omdat de aura het menselijk lichaam van energie voorziet, zal een aura die niet optimaal is, het lichaam op den duur ziek maken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat een heler bij iemand die zich vaak bezorgd maakt een stroperige energielaag zien ter hoogte van zijn maagdarmkanaal. De persoon hoeft op dat moment nog helemaal geen last te hebben van maagklachten. Als de negatieve energielaag te lang blijft zitten, is de kans ook groter dat het ‘fysiek’ wordt. 

 

Het emotionele lichaam (tweede laag):

 

Het emotionele lichaam bestaat uit een soort wolken van kleuren. De kleuren van de wolken worden bepaald door de emoties die iemand ervaart. Zo zal woede in de twee auralaag bijvoorbeeld te zien zijn als een rode kleur. Het maakt verschil in welk deel van de aura iemand een negatieve emotie ervaart. Als iemand veel negatieve gedachten heeft, dan is dat vaak als een zwarte energie te zien bij iemands hoofd. Wanneer iemand zich behagelijk voelt bij het hebben van negatieve gedachten (hij of zij is het gewend en wil dit eigenlijk niet veranderen), dan zal een heler merken dat hij energie kan sturen wat hij wil, maar dit helpt nauwelijks. Een dergelijk iemand moet eerst zijn intentie veranderen; het is belangrijk dat hij zijn negatieve patronen werkelijk wenst te transformeren. 

 
Het mentale lichaam (derde laag):
In de derde aura laag zijn onze gedachten en mentale processen te zien. Het is een gestructureerd lichaam dat helder geel van kleur is. Als iemand chaotisch is in zijn hoofd, dan voelt deze laag voor een heler ook onrustig aan. Een goed getrainde heler kan in iemands aura lezen welke diepgewortelde overtuigingen de persoon heeft. 

 
 
Het astrale lichaam (vierde laag):
Het vierde lichaam is het ‘liefdeslichaam’ en is roze van kleur. Wanneer je liefde voor iemand voelt, wordt dit lichaam gevoed en krijgt het meer roze licht. 

 
Het etherisch causale lichaam (vijfde laag):
Deze laag bevat alle vormen die op fysiek niveau bestaan in blauwdruk. De vormen bestaan dus als lege ruimten. Het heeft daarom veel weg van een negatief van een foto. De vijfde laag – die ook als een structuur is opgebouwd - is de matrix voor de eerste laag van de aura. Omdat deze laag subtieler is dan de voorgaande energielichamen, is die ook moeilijker waar te nemen. 

 
Het universele liefdeslichaam (zesde laag):
Dit lichaam bestaat uit prachtig glinsterend licht, zoals dit van een kaars afkomt. Door dit lichaam kan je spirituele extase ervaren, bijvoorbeeld door middel van meditatie. Je ervaart dan dat je in je kern licht of energie bent. 

 
Het causale lichaam (zevende laag):
Dit lichaam heeft een zeer hoge vibratie en bestaat uit een constante lichtstroom. Door dit lichaam kan je je één voelen met al dat is. 

 
Beschadiging van de aura

De aura kan door verschillende redenen worden aangetast. Bijvoorbeeld door negatieve gedachten, gevoelens of ervaringen. Het kan zijn dat de schil van de aura is aangetast. Voor de heler kan het lijken alsof er een ‘hap’ uit is. Ook kan het zijn dat de aura op bepaalde gebieden breed en andere plaatsen juist smal is. Soms wordt de aura aangetast door een negatieve ervaring met een persoon. Zo kan iemand een ‘zuiger’ zijn die je energie aftapt of iemand kan je energetisch aanvallen. Een persoon zegt bijvoorbeeld iets vervelends tegen je en dat voelt energetisch alsof er een dolk in je maagstreek (plexus solaris) wordt gestoken. 


 

 

Top