De Kristal

 

AARDSE GEBONDEN ZIELEN

 

Aardgebonden Zielen

Het is een eigen keuze die is gemaakt om niet gelijk naar de lichtwereld over te gaan en waarvan de oorzaak veelal vanuit angst, uit schaamte, schuldgevoel voortkomt. Schaamte, schuldgevoel over wat zij in het aardse leven hebben gedaan, en waarbij zij zichzelf niet kunnen vergeven wat zij in hun aardse leven hebben gedaan. Veelal zijn dit zielen die in het aardse leven niet echt leuke mensen waren, slechte mensen met slechte gewoontes, in gedrag, in handelen, in karakters, enz. Zij zetten hun “leven” als dolende ziel daarin voort en die zich schamen, een schuldgevoel hebben over wat zij hebben gedaan in hun aardse leven en niet naar ‘huis, de lichtwereld durven’. Zij denken dat zij in de lichtwereld zullen worden veroordeeld wat voortkomt uit een beknopt bewustzijn, echter zal dit niet het geval zijn. Er kunnen meerdere redenen, oorzaken zijn om niet gelijk naar de lichtwereld terug te keren.
 
Materialisme gebonden zielen

Ook kan het zijn, dat aardgebonden Zielen nog niet naar de lichtwereld zijn overgegaan, omdat zij een connectie hebben met een voorwerp, ruimte, plek, en waarvan zij geen afstand willen, kunnen doen, omdat zij denken dat het ‘hun plek, hun ruimte, hun voorwerp is,hun huis enz wat zij beschouwen als eigendom, en proberen er alles aan doen om dit te behouden. In de aardse wereld zijn dit veelal materialistische mensen geweest, die nu als dolende ziel denken dat zij alles kunnen behouden zoals het was en wat voortkomt uit een beknopt, laag- niet bewustzijn.

Iets nog af te maken zielen

Ook kan het zijn dat aardgebonden zielen nog niet naar de lichtwereld zijn overgegaan omdat zij het aardse leven (nog niet) kunnen loslaten omdat zij denken dat er “nog iets af te maken”valt. Er zijn voor de dolende ziel  nog onverwerkte emotie, schaamte, schuldgevoel, zij vinden dat ze iets hebben gedaan wat niet kon in hun aardse leven, zij schamen zich hiervoor en bij het overlijden hebben zij geen gehoor gegeven aan het ophalen.
Er kan ook schuldgevoel zijn omdat zij iemand hier op aarde achterlaten. Deze zielen kiezen ervoor om hier te blijven, zij kunnen ieder moment naar “huis”, gene zijde terugkeren en kunnen worden opgehaald door bijvoorbeeld engelen, begeleiders en of “zielen, dierbaren, lichtwereld zielen”.Dolende, zwervende zielen

Aardgebonden zielen kunnen ook dwalende, dolende, zwervende zielen zijn. Het is een status die zij ‘even’ hebben maar veelal niet lang duurt omdat zij de weg naar de lichtwereld nog niet hebben gevonden. Deze zielen weten nog niet dat zij zijn overleden en dolen, zwerven hier onbewust op aarde. Zij hebben alle ‘voor tekenen van overlijden’ gemist, het overlijden is zo snel gegaan dat het verwarring heeft gegeven. Omdat er verwarring is, weten zij niet waar zij heen moeten, ze zijn dolend, verdwaald en veelal zoeken zij hun vertrouwde plek op aarde op, omdat zij even niet anders weten omdat zij verward zijn en de lichtwereld nog niet kunnen vinden. Ook deze zielen zijn omringt door begeleiders, echter kunnen zij de zielentaal nog even niet horen en begrijpen.

Vanuit verwarring zullen zij zich angstig voelen. De energie die zij uitstralen is angst, wanhoop, verdriet. Zij stralen geen negatieve energie uit om een ander kwaad te doen, je kunt de angst vergelijken met een bang muisje wat in een hoekje wegkruipt. Veelal zijn deze zielen blij als zij iemand gevonden hebben die hen naar lichtwereld brengt, helpt, hen begeleid hun weg naar huis te vinden.

Tijdelijk aardgebonden zielen

Ook de mens zelf kan oorzaak zijn van het niet gelijk heengaan naar de lichtwereld van zielen, omdat wij een dierbare vasthouden en wij hier aardgebonden zielen mee creëren.
 

Top